Tomáš Osička
advokát

Právní služby

Oprávnění k poskytování právních služeb:

Jako advokát jsem byl zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní Komorou v roce 2007, a to pod evidenčním číslem 11702. Na základě této skutečnosti jsem oprávněn poskytovat právní služby ve všech věcech na území České republiky.

Poradenství a právní zastupování poskytuji zejména v těchto oblastech:

Jazykové kompetence:

Právní služby poskytuji v jazyce:

Profil

Profesni životopis:

1995 - 2000magisterské studium práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
2000 - 2003advokátní koncipient v advokátní kanceláři v Brně
2003 - 2005postgraduální studium německého práva (LL.M.) na Právnické fakultě Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Německo
2005 – 2008advokátní koncipient a následně advokát v mezinárodní advokátní kanceláři v Praze
2006složení rigorózní zkoušky (JUDr.) na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
2006složení státní jazykové zkoušky pro tlumočníky z německého jazyka
2007složení advokátní zkoušky a zápis do seznamu advokátů
od 2008samostatný advokát

Publikační činnost:


Tomáš Osička

JUDr. Tomáš Osička, LL.M.
advokát

zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. 11702

Sídlo advokátní kanceláře:
Baranova 1802/21
Praha 3, 130 00

IČ: 71465251

Tel.: 731 770 140
E-mail: info@tomosi.com